Vrienden van Tourdion
 

Bent u Vriend van Kamerkoor Tourdion Waalwijk? Bestuur, dirigent en koorleden zijn u bijzonder dankbaar! Met uw financiële bijdrage ondersteunt u het koor. U maakt het mogelijk dat we in onze concerten af en toe samenwerken met instrumentalisten, een wens waaraan we in de toekomst opnieuw tegemoet willen komen en waarvoor extra inkomsten nodig zijn. U maakt kleine, speciale projecten bereikbaar. Door u kunnen we voor een incidenteel eigen concert een bijzondere locatie kiezen. We zijn blij met u als regelmatige concertbezoeker! Als Tourdion een eigen concert organiseert, geniet u korting of heeft u gratis toegang.

Nieuwe Vriend(inn)en van Tourdion

Wilt u Vriend van Tourdion worden? Uw bijdrage is minimaal € 25 per jaar. Als u nu toetreedt, bent u Vriend van Tourdion voor het lopende kalenderjaar tot en met het nieuwe jaar.

Aanmelding: tourdionwaalwijkpenningmeester@gmail.com . U kunt uw bijdrage overmaken op NL44RABO 0157.0769.89 ten name van Tourdion Waalwijk. Kamerkoor Tourdion Waalwijk waardeert de nieuwe Vriendschap en uw ondersteuning zeer. We heten u van harte welkom bij Tourdion!