Zingen bij ons

Wie graag met ons mee wil zingen en zich afvraagt of sfeer, niveau, tempo, repertoire, manier van oefenen, dirigeerstijl en samenstelling van het koor bij hem of haar passen (en vice versa), kan dat het best in de praktijk zelf ervaren. Als u een of meerdere repetities wilt bijwonen, is een telefoontje naar een van de bestuursleden of een mailtje genoeg. Mail naar info@tourdionwaalwijk.nl. Dan zorgen we dat er een pakketje bladmuziek voor u klaarligt, zodat u mee kunt doen als u komt. Tijdens de pauzes is er gelegenheid om met andere koorleden en de dirigent kennis te maken. De repetities vinden plaats in de MET, school voor praktijkonderwijs, Koetshuislaan 1 5146 BA te Waalwijk, op woensdagavond 20.00-22.15 uur.

Lidmaatschap
A
spirant-leden kunnen vier weken kosteloos komen meerepeteren. Daarna worden zij lid van Kamerkoor Tourdion Waalwijk. Het lidmaatschap bedraagt € 30,-- per maand. Daarin zijn alle kosten, zoals de bladmuziek, inbegrepen en ook het kopje koffie of thee tijdens de pauze. Het is ook mogelijk om projectmatig bij Tourdion te zingen. Nieuwe mensen kunnen zo voor de termijn van enkele maanden (bijvoorbeeld voor de duur van de voorbereiding van een voorjaars- of kerstconcert) ervaring opdoen bij het koor. Ook een projectlidmaatschap gaat na vier weken in. Een vrijwilliger onder de koorleden (van dezelfde stemgroep) fungeert in het begin als aanspreekpunt voor een aspirant-lid.

Stemmen
O
p dit moment zijn bijna alle partijen goed bezet en is er een mooie stemverdeling wat de sopranen, alten en bassen betreft. We hebben wel dringend behoefte aan nieuwe tenoren. Als u tenor of lichte bariton bent en u wilt komen zingen, ontvangt Tourdion u met open armen. Een vrouw met een tenorklank mag zich melden. Ondanks de noodzaak een goed stemmenevenwicht te bewaren, is er op dit moment geen wachtlijst voor de andere mannen- en vrouwenstemmen. Voor een lage bas is bijvoorbeeld zeker plaats.

Stemtest
E
en goede zangstem en een goed oor zijn van belang. Toch is het afleggen van een stemtest geen voorwaarde voor lidmaatschap. Dat is niet nodig. In de Tourdion-praktijk blijkt immers tot nu toe steeds dat wie te kennen geeft lid te willen zijn ook geschikt is als Tourdion-zanger(es). Ieder koorlid doet in de loop van de tijd wel een stemtest bij de dirigent, maar dat is dan vooral om de mogelijkheden te verkennen. Zo’n test vindt plaats op verzoek van de dirigent of ook wel van de zanger(es) zelf.

Eisen
W
at verwachten we, behalve een zangstem, van de koorleden aan kwaliteiten, ervaring en instelling? In de eerste plaats aanwezigheid op de wekelijkse koorrepetitie en de bereidheid en zin om eraan mee te werken dat een koorstuk op papier mooie muziek voor het oor wordt, samen met degenen die dezelfde partij zingen en de overige leden van het koor. Het notenschrift beheersen is handig, want we werken vanaf bladmuziek. Wie geen (of slecht) noten leest, maar zich de muziek anders eigen maakt (bijvoorbeeld door partijrepetities met stemgenoten te organiseren, door te oefenen met eigen geluidsopnamen van de repetities of midi files) kan een prima Tourdion-zanger(es) zijn. De leden van Tourdion zijn allen amateurs. Ze zingen voor de lol. De meesten zijn geoefende zangers en zangeressen. Sommigen zingen naast Tourdion in een ander ensemble of koor. Maar ook voor minder ervaren zangers staat Tourdion open. Die ervaring is op te doen bij Tourdion. Het is een kwestie van oefenen, van inzet en plezier erin hebben. We verwachten dat koorleden zoveel mogelijk deelnemen aan de concertuitvoeringen waar we naar toe werken. Dat zijn er meestal twee per jaar, in weekends of op variabele avonden, naast incidentele korte optredens waarvoor Tourdion gevraagd wordt en waar we als geheel of soms in kleiner ensemble zingen. Concerten worden ruim van tevoren gepland. Altijd wordt eerst gepeild of de zangers beschikbaar zijn.