Organisatie, beleid en visie Kamerkoor Tourdion Waalwijk wordt bepaald door alle leden op de jaarlijks te houden Algemene leden vergadering. Uitvoering hiervan ligt in handen van het bestuur, de muziekcommissie, de evenementencommissie en de PR commissie. Daarnaast worden verschillende specifieke taken, al dan niet ad hoc door individuele leden op zich genomen

 

Kamerkoor Tourdion Waalwijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40271750 en lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland(KBZON).

 

Rekeningnummer Kamerkoor Tourdion Waalwijk: NL 44 RABO 0157076989 t.n.v. Tourdion Waalwijk.